Handelsbetingelser

Handelsbetingelser

 

Produktinformation:

På Audiclub.dk oplyses varens væsentlige egenskaber, for yderligere oplysninger eller spørgsmål til eksisterende oplysninger kan der sendes en mail til Audiclub.dk via PEB@Audiclub.dk

 

Priser:

Alle priser er dagspriser og kun gældende på bestillingsdagen. Priserne kan ændres løbende - og fra dag til dag. Køber bliver faktureret til den pris, der er gældende på bestillingsdagen, såfremt Audi club Danmark accepterer ordren. Alle priser er vist inkl. moms.

 

Bestilling:

Præsentation af varer sammen med en pris på Audiclub.dk er ikke et bindende tilbud, men blot en opfordring til at gøre tilbud. Købers bestilling af varer fra Audiclub.dk udgør ikke en bindende accept, men derimod et bindende tilbud til Audiclub.dk om at købe varen på de oplyste vilkår.

En bindende aftale mellem køber og Audiclub.dk er først indgået, når Audiclub.dk ved en ordrebekræftelse accepterer det af køber afgivne tilbud.

 

Betaling:

De kontooplysninger køber indtaster ved køb af varer bliver sendt direkte til PBS i krypteret form (SSL) som det kun er køber og PBS der kan læse. Der er således ingen andre der ser eller gemmer oplysningerne om køber. Ved køb med Dankort eller kreditkort trækkes beløbet fra købers konto så snart varen afgår fra Audiclub.dk.

 

Risikoen for hændelig undergang eller forringelse:

Først på det tidspunkt, hvor de bestilte varer er kommet i købers besiddelse, overgår risikoen for, at de bestilte varer går til grunde eller beskadiges på grund af hændelige forhold, til køber.

 

Reklamation:

Eventuel reklamation over mangler på leverede produkter skal efter køber har opdaget manglen ske til Audiclub.dk senest dagen efter varemodtagelsen. Ellers mister køber sin ret til at påberåbe sig manglen. Du bedes angive og på forlangende vise, hvori manglen består.

 

Ansvarsfraskrivelse og garanti:

Audiclub.dk har gjort det nemt for dig at få relevant information på andre hjemmesider igennem links. Disse hjemmesider er uden for Audiclub.dk's kontrol. Vi kan derfor på ingen måde drages til ansvar for indholdet på disse sider.

 

Sælger er ikke erstatningsansvarlig for direkte eller indirekte tab som følge af at de bestilte varer kommer for sent frem til køber, eller de bestilte varer lider af mangler, når forsinkelsen eller manglerne skyldes købers handling eller undladelse eller forhold som ligger uden for Audiclub.dk's kontrol, fx krig, oprør, uroligheder, brand, indgreb fra staten, beslaglæggelse, valutarestriktioner, arbejdskonflikter af enhver art, herunder strejke og lockout, eller lignende.

 

Audiclub.dk afgiver ikke selvstændig garanti for de bestilte varer, og køber opnår kun de garantier, som producenten udsteder over for køber.

 

 

Fortrydelsesret

Meddeler køber Audiclub.dk, at køber har fortrudt sit køb inden 14 dage efter levering, tilbagebetaler Audiclub.dk det modtagne beløb.

 

Varer der returneres UFRANCO eller på efterkrav, nægtes modtagelse. Ved returnering bedes køber bruge Post Danmark - ikke alternative pakke distributører. Forsendelse med Post Danmark gør det muligt at spore varen, hvis den skulle blive væk under returforsendelse. Køber bør sende varen forsvarligt emballeret - sammen med en kopi af fakturaen og skriv venligst tydeligt at du ønsker at gøre brug af fortrydelsesretten og at du derfor ønsker af få tilbagebetalt varens pris. Vi anbefaler at du sender varen retur som forsigtig pakke med Post Danmark.

 

Køber kan også fortryde køb ved at nægte modtagelse af forsendelsen.

Disse returregler gælder alle varer solgt som fjernsalg (til private) - det gælder ikke varer afhentet i vor butik og heller ikke varer solgt til virksomheder.

 

Audi club Danmark betaler de modtagne beløb, når de returnerede varer modtages i ubrugt og ubeskadiget stand.

 

Hjemmesiden www.Audiclub.dk drives af firmaet:

 

Audi club Danmark CVR nr: 35307389

Telefon: +45 42 80 70 80

Adresse: Bøgetoften 5, DK-9440 Aabybro

 

 

 

Forbehold for ændringer:

Audi club Danmark forbeholder sig ret til at ændre og opdatere de regler og betingelser, der gælder for dette website. Det er derfor vigtigt, at du løbende holder dig orienteret om der er sket ændringer.

 

 

 

Links:

PBS - Pengeinstitutternes Betalings Service www.pbs.dk

FDIH / Forbrugerrådet www.fdih.dk

Forbrugerstyrelsen www.forbruger.dk

Forbrugerrådet www.forbrugerraadet.dk

Forbrugerinformation www.forbruger.dk