Audi club Danmark har fået ny formand

31-05-2017

Audi club Danmark ́s nye formand Torill Danica

af presseansvarlig, Kim Bohn

Kære medlemmer

Generalforsamlingen 2017 ligger bag os, og nye tider og forandringer ligger for vores fødder.
Audi club Danmark tog afsked med clubformanden gennem mange år, PEB. Poul Erik har været medlem i 19 år, hvor en stor del af de år har været som formand. Nu var tiden dog kommet hvor nye kræfter skulle tage over, og PEB trak sig derfor fra posten som formand.

Mangeårige medlem, bestyrelsesmedlem og kasserer Tyge, havde allerede på forhånd varslet at han ikke ville genopstille. Til posten som ny kasserer modtog Weise Heilesen opfordringen, dette med klapsalver fra alle fremmødte.

Torill Danica, som de fleste nok kender som arrangør af sommertræf 2017, 2016, 2015 og som med-arrangør en mængde andre år, valgte at opstille til formandsposten og blev valgt med overvældende flertal.
Posten som formand er dog på valg allerede i 2018. Dette grundet at PEB ved generalforsamlingen 2016 havde meddelt at han kun ville sidde et år mere. Dette gør den nye formand endnu mere opsat på at få sat gang i forandringsprocessen med det samme- fandt undertegnet ud af da jeg fik en snak med Audi club Danmarks nye formand, Torill Danica.

Torill har en masse ideer og glæder sig til at tage fat på opgaverne i samarbejde med bestyrelsen. Der er en masse praktiske ting der skal ordnes og det tager noget tid at få alt på plads- lader hun en forstå.
En ting som i særlig grad har Torill ́s opmærksomhed er vores hjemmeside. Her ligger en større opgave for bestyrelsen, i at finde ud af hvordan den bliver mere nærværende og aktuel for medlemmer, gæster udefra samt sponsorer og annoncører.
Når der bliver spurgt ind til hvad det fx. kan være, slår hun op i en latter- Den tager vi lige i bestyrelsen først, bliver der sagt med et blink i øjet, for derefter at blive mere alvorlig. -Vi har brugt omkring 100.000kr på den hjemmeside, men ingen bruger den fordi der ganske enkelt ikke sker noget på den og det er simpelthen for dumt, slår hun fast og fortsætter - Jeg har bedt de andre bestyrelsesmedlemmer om at tænke, og komme med ideer til vores første bestyrelsesmøde, og på det vil vi bruge den tid det kræver og hvert bestyrelsesmedlem vil blive bedt om at komme med indspark og give sit besyv med, -siger hun med overbevisning i stemmen. 

 

 

Et område der allerede bliver arbejdet med er clubforum. Torill har tildelt Søren Rathje (SorenR på forum, red.) administrator-rettigheder. -Søren er tidligere bestyrelsesmedlem med et stort IT kendskab og han er oplagt at bede om hjælpe af, sammenholdt med hans mangeårige erfaring som redaktør på forum, gav det bare mest mening at inddrage ham fra starten, konstatere Torill.

På forum er der allerede begyndt at ske små ændringer, men efterhånden som man kommer længere ind i systemet vil der ske større og mindre ændringer. -Det er ikke tanken at grupper skal slettes, slår Torill fast.
Et eksempel på en lille ting vi som club kan gøre, er fx. over for de medlemmer som har været med til at holde liv i forum, og som igennem en lang årrække har hjulpet andre. De har selv efter 1.500-2.000 indlæg, samme titel som alle andre - “Forumbruger”. Her har jeg besluttet at de får en titel som i større grad afspejler og synliggøre den indsats de har ydet for Audi club Danmark, slår den nye formand fast.

Der må også gerne komme nye grupper som giver medlemmerne større frihed til at benytte forum og udbygge fællesskabet- Der skal være plads til alle, fra den første Audi-ejer til nørden som gerne vil prøve nogle ting selv, men også til snak der måske tidligere har været Off-topic, men -afbryder Torill sig selv! Det er op til medlemmerne at komme med forslag- og så er det op til os at lytte med et åbent sind.

Når der bliver justeret og ændret i forum-softwaren, er der desværre nogle gamle problemer som aldrig rigtigt er blevet udbedret. Dette kan desværre medføre en noget ustabil drift. Det er dog Torill ́s ambition at fremtiden for vores club bliver, og er, en positiv oplevelse, et sted som bringer værdi til medlemmerne.

Forhåbentligt vil nuværende, tidligere og kommende medlemmer finde det et sted man gerne vil støtte, gerne i form af medlemsskab i vores Audi club Danmark. Og inden Torill slutter helt af, ønsker hun at understrege, -Mit håb som formand er at udvise handlekraft, åbenhed og imødekommenhed. Vi i bestyrelsen må ikke være bange for at tage de svære beslutninger, og gøre det med fuld synlighed og åbenhed over for medlemmerne, men vi vil blive udfordret idet at ikke kun formandsposten er skiftet ud, men også på kasserposten er der nye hænder. Som nyvalgte i bestyrelsen er netop de to funktioner aktuelt, nok dem med de største arbejdsopgaver, lyder vurderingen fra formand Torill Danica.